Disclaimer

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze website wordt u aangeboden door Almo Products. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Almo Products is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Almo Products behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks kunnen verwijzigingen buiten het domein brengen naar sites van derden, waarbij Almo Products niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyrights

Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudingen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Almo Products.